ONVZ – Videoconsult Audioloog

In de veldnorm hoortoestelverstrekking is bepaald wanneer en naar wie u dient door te verwijzen. Deze verwijsregels zijn van toepassing voor alle hoortoestelverstrekkingen.

HoorProfs, Hoortoestel Advies Centrum (HAC) en ONVZ hebben op dit gebied intensief samengewerkt en een uniek concept tot stand gebracht:

ONVZ Videoconsult Audioloog

Heeft u een ONVZ-klant die u moet doorverwijzen naar het AC? Dan mag uw ONVZ-klant ook gebruik maken van een Video consult Audioloog.

In de onderstaande downloads kunt u alle informatie en voordelen hiervan nalezen.

Audicien informatie

Clientinformatie

Verwijsformulier videoconsult (PDF)

Verwijsformulier videoconsult (Word)

Overzicht verwijzen

Het bedrag wordt door HoorProfs aan u overgemaakt voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten van uw audicienbedrijf om het videoconsult mogelijk te maken.

Categorie: