Overige verzekeraars – Videoconsult Audioloog

In de veldnorm hoortoestelverstrekking is bepaald wanneer en naar wie u dient door te verwijzen. Deze verwijsregels zijn van toepassing voor alle hoortoestelverstrekkingen.

HoorProfs, Hoortoestel Advies Centrum (HAC) en overige verzekeraars hebben op dit gebied intensief samengewerkt en een uniek concept tot stand gebracht:

Overige verzekeraars Videoconsult Audioloog

Heeft u een klant bij een andere verzekeraar die u moet doorverwijzen naar het AC? Dan mag uw de klant van de overige verzekeraars ook gebruik maken van een Video consult Audioloog.

In de onderstaande downloads kunt u alle informatie en voordelen hiervan nalezen.

Clientinformatie

Verwijsformulier videoconsult (PDF)

Verwijsformulier videoconsult (Word)

Overzicht verwijzen

Het bedrag wordt door HoorProfs aan u overgemaakt voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten van uw audicienbedrijf om het videoconsult mogelijk te maken.

Categorie: